U wilt kunnen vertouwen op een veilige en constante levering. STREAM verzorgt de balans tussen verantwoord onderhoud, vervanging en mogelijke uitbreiding van uw transportsysteem.

STREAM staat voor:

  • Samenwerking op basis van vertouwen en het nemen van verantwoordelijkheid.
  • Alert zijn op het onderkennen en minimaliseren van risico’s.
  • Optimale instandhouding van uw investering tijdens alle fasen van de levensduur van uw assets.

STREAM beschikt over de expertise om asset management voor uw (project)organisatie in zijn totaliteit te verzorgen, op basis van uitgebreide technische, strategische en organisatiekennis. Voor al uw engergienetwerken en installaties, tot en met implementatie en daadwerkelijke uitvoering van beheer en onderhoud.

Door asset management structureel mee te nemen, beperkt dit de kosten voor het beheer en onderhoud en kan de kwaliteit beter worden gewaarborgd, waardoor het transportsysteem ook financieel op een hoogwaardiger niveau komt.