STREAM richt zich op asset management voor transportsystemen. Asset management is in essentie het inschatten van risico’s en de afweging maken of deze aanvaardbaar of ontoelaatbaar zijn. Ervaring heeft ons geleerd dat er een enorme winst te behalen is, in zowel tijd als geld, door asset management in alle fasen van een project mee te laten lopen. U wilt kunnen vertrouwen op een veilige en constante levering. STREAM verzorgt de balans tussen verantwoord onderhoud, vervanging en mogelijke uitbreiding van uw transportsysteem.